Borgerlig begravelse

Er man ikke medlem af folkekirken, vil man oftest foretrække en borgerlig begravelse eller bisættelse.

Hvad er en borgerlig begravelse?

En borgerlig begravelse afholdes typisk for personer, som ikke er medlem af folkekirken. Dog kan medlemmer af folkekirken også af forskellige årsager vælge at frasige sig en præst ved højtideligheden, eller måske har den afdøde selv givet udtryk for, at han eller hun vil have en borgerlig begravelse.

Ved en borgerlige begravelse eller bisættelse er det i udgangspunkt familien, som sørger for at tilrettelægge højtideligheden – selvfølgelig med hensyntagen til afdødes ønsker. Her er der større mulighed for at vælge lokaliteten, og forme afskeden med hensyn til fx. valg af musik, solosang, taler med mere.

En borgerlig begravelse er kort sagt en ikke-kirkelig begravelse uden deltagelse af en præst. Men begrebet dækker stadig over både bisættelse (brænding/kremering), begravelse (hvor kisten sænkes i jorden) og askespredning over havet. Bedemandens vigtigste opgave er at være med til at sørge for, at det bliver en værdig afsked med den afdøde, og efter de ønsker der foreligger.

Lad bedemand Thuesen hjælpe dig gennem forløbet

Bedemand Erik Thuesen er behjælpelig med at tilrettelægge ceremonien ud fra familiens ønsker. Det er vigtigt at højtideligheden foregår værdigt, etisk korrekt og med respekt for afdøde.

Bedemand Erik Thuesen er til rådighed døgnet rundt på 22 29 20 50, og vi bistår med både rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med borgerlig begravelse.